Thrace China Co Ltd.

Thrace China е основана през 2012 г. за разпространението на продукти на Thrace Group в Китай.

   

ОПИТ

Познаване на полипропиленовите промишлени платове на китайския пазар

   

ПРОДУКТИ

Полипропиленови тъкани плоски и кръгли платове, иглонабити & навити нетъкани платове, щапелни влакна, многовлакнести прежди и ленти, ленти от полиетилен с висока плътност и едновлакнести плетени мрежи, полипропиленови въжета, ремъци, едновлакнести прежди, слоеве за контрол на изпарението, покривни мембрани и специални текстилни материали.

   

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Геосинтетика, земеделие и растениевъдство, строителство, промишлени платове, опаковки, мебели и легла, филтрация, продукти за еднократна употреба, медицина, работно облекло, парници.

   

ПАЗАРИ

Китай

   

КАКВО НИ ПРАВИ

РАЗЛИЧНИ

Опитът с местния китайски пазар и знания за разпространяваните продукти. Тази комбинация ни позволява да развием нашите продажби и засилим позициите си.