ТЕХНОЛОГИИ

С високото си ниво на вертикална интеграция, Thrace Group съчетава високи технологии от обробатката до финала, за да предлага новаторски материали, които да са подходящи за перлсоналните нужди от спецификации, продуктово разнообразие и дизайн