This site uses cookies

Cookies are small text files that contain information stored in your device's web browser while browsing a website and can be removed at any time. We use cookies to improve the website & its structure, to link to pages, to deliver ads online and to analyze how visitors use this website & how they are browsing.n

For detailed information read our Cookie and Privacy statement


Strictly Necessary Cookies

These cookies do not store personally identifiable information, they are technically necessary for the proper operation of the site, allowing you to browse, access secure areas etc. They can only be disabled by changing your browser preferences.


Privacy Policy

Дата на последна промяна: 25/05/2018 г.

Дружеството „Трейс Груп“ е наясно, че поверителността е важна за Вас и се ангажира да защитава личните Ви данни.

В Политиката за поверителност са посочени практиките за защита на личните данни в дружествата на „Трейс Груп“.

„Лични данни“ са данни, които Ви идентифицират като физическо лице или са свързани с идентифицируемо лице.


Кои сме ние

„Трейс Груп“ е водеща международна група компании, специализирана в производството на технически тъкани и решения за опаковки. Групата е регистрирана в Гърция със седалище в:

Marinou Antypa 20, Alimos, Greece

www.thracegroup.com

Свържете се с нас на:

Дружества на „Трейс Груп“


Какви лични данни обработваме и откъде ги събираме

Събираме и обработваме различни видове лични данни, които получаваме от нашите клиенти лично или чрез други канали за комуникация, като например нашия уебсайт или в рамките на нашите бизнес отношения. Също така можем да събираме и обработваме законно получени лични данни от публично достъпни източници, като търговски регистри, преса, медии и интернет. Личните данни, които събираме, могат да включват:

 • Име
 • Пол
 • Пощенски адрес
 • Телефонен номер
 • Имейл адрес
 • Дата и място на раждане
 • Националност, паспорт, виза или други идентификационни данни, издадени от държавните органи
 • и др.

Данни на лица под 16 години

Нашият уебсайт не е предназначен за лица под 16-годишна възраст и ние не събираме умишлено информация от деца за продажба или популяризиране на нашите продукти или услуги.


Правно основание за обработка на личните Ви данни

Обработваме Вашите лични данни в съответствие с регламентите на ЕС, за една или повече от следните цели:

Α. За целите на изпълнение на договори

 • За изпълнение на задълженията ни по отношение на договори и споразумения относно информация, продукти и услуги, които можете да поискате от нас;
 • За обработване на заявление за работа;
 • За изпълнение на други споразумения;
 • За спазване на правно задължение.

Б. За целите на спазване от страна на „Трейс Груп“ на правно задължение

 • За изпълнение на нашите данъчни, счетоводни и отчетни задължения

В. За обслужваме на законните ни бизнес интереси и такива на трети страни Законен интерес е на лице, когато имаме бизнес или търговска причина, за да използваме Вашите данни. Но дори и тогава това ползване е в съответствие с основните права на хората, например:

 • За да Ви предоставяме ефективно обслужване и техническа поддръжка;
 • За да отговаряме на Ваши запитвания;
 • За да подобрим сигурността и ползването на нашия уебсайт;
 • За да извършваме бизнес транзакции с Вас;
 • За да Ви предоставяме актуална информация за новите ни продукти и услуги.

Г. Предоставяте ни Вашето съгласие

Законността на такова обработване на лични данни се основава на валидно съгласие, което сте ни предоставили доброволно.


Как споделяме Вашите данни

В процеса на изпълнение на нашите договорни и правни задължения Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на различни доставчици на услуги и други доставчици. Тези доставчици на услуги и други доставчици са обвързани със споразумения за обработване на данни и са задължени да опазват поверителността и защитата на данните съгласно регламента за защита на данните.

Тези доставчици на услуги и други доставчици могат да бъдат:

 • Външни правни консултанти;
 • Финансови и бизнес консултанти;
 • Доставчици на облачни услуги;
 • Външни одитори и счетоводители;
 • Маркетингови компании;
 • Аутсорсинг компании;
 • и др.

Предаване на данни извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Вашите лични данни могат да бъдат предавани в трети страни с цел изпълнение на правно или договорно задължение или защото сте ни дали Вашето съгласие. Обработващите данни в трети страни са длъжни да спазват европейските разпоредби за защита на данните и да осигурят подходящи предпазни мерки в съответствие с член 46 от ОРЗД по отношение на предаването на Ваши данни.


Съхранение на данни

Ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни за срока на отношенията ни с Вас и доколкото е необходимо да изпълним нашите договорни и правни задължения.

Ще изтрием данните Ви:

 • Когато вече не са необходими за целите, за които съответната информация е била събрана и обработена;
 • Въз основа на искане или възражение от Ваша страна, при условие че няма правно основание, изискващо „Трейс Груп“ да съхранява информацията;
 • Когато е необходимо да се спазват правните задължения на „Трейс Груп“; и
 • В случаите, в които данните се събират въз основа на Вашето съгласие - при оттеглянето на това съгласие.

Автоматизирани решения и профилиране

При осъществяването на нашите бизнес дейности ние не използваме автоматизирано вземане на решения. Можем автоматично да обработваме някои аспекти на Вашите данни, за да установим бизнес отношения с Вас.


Как използваме Вашите лични данни за маркетингови дейности

Може да обработваме личните Ви данни, за да Ви информираме за продукти, услуги и оферти, които могат да представляват интерес за Вас или Вашия бизнес.

Личните данни, които обработваме за тази цел, се състоят от информация, която ни предоставяте, и данни, които събираме, когато използвате нашите услуги. Можем да използваме Вашите лични данни, за да популяризираме нашите продукти и услуги, само ако имаме Вашето съгласие за това или ако считаме, че това е в наш законен интерес.

Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработването на личните Ви данни за маркетингови цели, което включва и профилиране.


Вашите права за защита на личните данни

Имате следните права по отношение на личните Ви данни:

 • Правото да поискате достъп до Вашите лични данни, да поискате копие от данните и да проверите дали те се обработват законно;
 • Правото да поискате корекция или или изтриване на личните Ви данни;
 • Правото да правите възражения срещу обработването на личните Ви данни, или относно ограничаване обработването им, например, когато такава информация не е точна или вече не служи за целта, за която е била събрана;
 • Правото на преносимост на данните, т.е. да получите копие от Вашите данни в електронна форма или да прехвърлим личните Ви данни на друга страна;
 • Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения или профилиране въз основа на Вашите лични данни;
 • Правото да оттеглите Вашето съгласие, като всяко оттегляне на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди оттеглянето му.
 • За да упражните правата си, моля, свържете се с нас на адрес: (http://www.thracegroup.com/gr/en/contact-us/) или изпратете писмо до Отдела за защита на данните.

Вашето право да подадете жалба

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако сте упражнили някое от правата си за защита на личните данни и все още смятате, че не сме удовлетворили адекватно Вашите притеснения относно това как използваме личните Ви данни. Компетентният надзорен орган за защита на данните в Гърция е:
(http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,19035&_dad=portal&_schema=PORTAL)


Изменения в Политиката за поверителност

Запазваме си правото да променяме Политиката за поверителност и свързаните с нея бизнес практики по всяко време. Ще ви уведомим по подходящ начин, когато правим изменения, както и ще променяме датата на последната актуализация.