Дренажни геомрежи и геокомпозити

Дренажни геомрежи и геокомпозити

Дренажни геомрежи и геокомпозити

Дренажни геомрежи и геокомпозити

Дренажни геомрежи и геокомпозити

Дренажните геомрежи (TDN) на Thrace Group се състоятот от твърда сърцевина от полиетилен с висока плътност (HDPE). Твърдата сърцевина се състои от две направления (Двуизмерна) или три направления (триизмерна) слоя, пресичащи се под ъгъл от шестдесет градуса, създавайки по този начин, отводнителни канали, които осигуряват висок дренажен капацитет при високи налягания и много ниски наклони. Дренажните геокомпозити (ТDC) на Thrace Group ce състоятот от 2-измерна или 3-измерна сърцевина,едностранно или дустранно покрита с UV стабилизиран нетъкан геотекстил oт полипропилен.  Или с покритие нетъкан геотекстил от една страна и непропусклива мембрана от друга страна.
 
УПОТРЕБА И ФУНКЦИИ
 Дренажните геомрежи и геокомпозити произведени от Тhrace, се използват за събиране на инфилтрат при  депа за отпадъци, събиране на газ метан, отводняване на основи, дренаж на пътните платна,подземни отводнявания и в приложения за контрол на ерозията. Τвърдата сърцевина изпълнява функцията дренаж и нетъкан геотекстил изпълнява функции филтрация,разделение и защита. Непропускливата мембрана осигурява уплътнение и хидроизолация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
 Дренажните геомрежи и геокомпозити заменят традиционните дренажни слоеве от трошен камък (чакъл), което намалява времето и разходите за строителство и значително повишава качеството и дълготрайността на κонструкцията.
2-измерните дренажни геомрежи осигуряват отлично дренажно действие и в двете посоки
3-измерните дренажни геомрежи осигуряват отлично дренажно действие при големи натоварвания дори и при  ниски наклони.
Дренажните геомрежи и геокомпозити са :
'- Устойчиви на химически и биологични въздействия.
'- Устойчиви на въздействието на ултравиолетовите (UV) лъчи.

ПРИЛОЖЕНИЯ
 Депа за отпадъци,фундаментни стени, пътища , тротоари,борба с ерозията.
 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОДУКТИ / ДИСТРИБУЦИЯ

  • Thrace NG S.A.

    Wovens & Needlepunched Nonwovens Division
    Xanthi
    Greece