История

2018 Компанията инвестира в новa производственa линия за нетъкани иглонабити платове в Северна Америка (Thrace LINQ). 4,5ха успешно разширяване се осъществява при Thrace Greenhouses S.A, с общата площ достигайки 18,5ха.
2017 Πроизводствена линия за инжекционно формоване започва в Ирландия (Thrace Synthetic).
2016 Компанията инвестира в новa производственa линия за нетъкани иглонабити платове и нова Спанбонд линия в Гърция (Тhrace NG). Термоформиращата производствена линия започва в България (Thrace Ipoma).
2014 Thrace Group навлиза в пазара на хидроизолационни системи c Геосинтетични бентонитови хидроизолации като създава компания Thrace-Eurobent S.A. в Ксанти, Гърция (51% съвместно предприятие).
2013 Thrace Group разширява своята дейност, като създава компанията Thrace Greenhouses S.A. Целта на новата компания е създаване на оранжерии за производството на домати чрез прилагане на метода на хидропоничното земеделие и използване на геотермална енергия.
2012 Основаване на нова търговска компания в Китай за проникване на азиатския пазар.
2010 - 2012 Фокус върху модернизиране на работата и изграждане на организационна структура, която ще подкрепя растежа на групата на фона на международната икономическа криза.
Компаниите на Thrace разширяват мрежата си за продажби в 80 страни, за да съхранят финансовата си стабилност.
2009 Инвестиция в нова линия за иглонабит нетъкан текстил в Северна Америка (Thrace Linq)
2007 Thrace Plastics разширява дейността си в Северна Америка, като придобива Thrace Linq Inc. и 50% от Lumite Inc.
2000 - 2006 Компанията разширява международното си присъствие в Югоизточна Европа с придобиването на Thrace Ipoma (България) и основаването на Thrace Greiner (50% съвместна компания в Румъния) и Thrace Plastics Pack Doo (Сърбия). На обекта в Ксанти се въвеждат новите линии за спунбонд (Spundbond) и иглонабит нетъкан текстил.
2000 Компанията навлиза на пазара на гъвкави полипропиленови контейнери, като придобива Thrace Polybulk (Норвегия)
1999 С придобиването на Don & Low Ltd (Шотландия), Thrace Plastics установява своето международно присъствие и навлиза в производството на нетъкани продукти
1997 Компанията навлиза на пазара за твърди опаковки с изграждането на нов завод в Йоанина.
1995 Thrace Plastics е регистрирана на Атинската Стокова Борса.
1992 В Ксанти е построен трети завод, специализиран в производството на прежда за килими и промишлени цели.
1986 Компанията навлиза на пазара за полипропиленови промишлени платове със строежа на нов завод в Ксанти.
1980 Thrace Plastics открива първия си завод, който произвежда полипропиленови тъкани торби, въжета & канапи за гръцкия и външния пазар.
1977 Ставрос Халиорис основава Thrace Plastics Co S.A. в Ксанти, Гърция