This site uses cookies

Cookies are small text files that contain information stored in your device's web browser while browsing a website and can be removed at any time. We use cookies to improve the website & its structure, to link to pages, to deliver ads online and to analyze how visitors use this website & how they are browsing.n

For detailed information read our Cookie and Privacy statement


Strictly Necessary Cookies

These cookies do not store personally identifiable information, they are technically necessary for the proper operation of the site, allowing you to browse, access secure areas etc. They can only be disabled by changing your browser preferences.


История

2018 Компанията инвестира в новa производственa линия за нетъкани иглонабити платове в Северна Америка (Thrace LINQ). 4,5ха успешно разширяване се осъществява при Thrace Greenhouses S.A, с общата площ достигайки 18,5ха.
2017 Πроизводствена линия за инжекционно формоване започва в Ирландия (Thrace Synthetic).
2016 Компанията инвестира в новa производственa линия за нетъкани иглонабити платове и нова Спанбонд линия в Гърция (Тhrace NG). Термоформиращата производствена линия започва в България (Thrace Ipoma).
2014 Thrace Group навлиза в пазара на хидроизолационни системи c Геосинтетични бентонитови хидроизолации като създава компания Thrace-Eurobent S.A. в Ксанти, Гърция (51% съвместно предприятие).
2013 Thrace Group разширява своята дейност, като създава компанията Thrace Greenhouses S.A. Целта на новата компания е създаване на оранжерии за производството на домати чрез прилагане на метода на хидропоничното земеделие и използване на геотермална енергия.
2012 Основаване на нова търговска компания в Китай за проникване на азиатския пазар.
2010 - 2012 Фокус върху модернизиране на работата и изграждане на организационна структура, която ще подкрепя растежа на групата на фона на международната икономическа криза.
Компаниите на Thrace разширяват мрежата си за продажби в 80 страни, за да съхранят финансовата си стабилност.
2009 Инвестиция в нова линия за иглонабит нетъкан текстил в Северна Америка (Thrace Linq)
2007 Thrace Plastics разширява дейността си в Северна Америка, като придобива Thrace Linq Inc. и 50% от Lumite Inc.
2000 - 2006 Компанията разширява международното си присъствие в Югоизточна Европа с придобиването на Thrace Ipoma (България) и основаването на Thrace Greiner (50% съвместна компания в Румъния) и Thrace Plastics Pack Doo (Сърбия). На обекта в Ксанти се въвеждат новите линии за спунбонд (Spundbond) и иглонабит нетъкан текстил.
2000 Компанията навлиза на пазара на гъвкави полипропиленови контейнери, като придобива Thrace Polybulk (Норвегия)
1999 С придобиването на Don & Low Ltd (Шотландия), Thrace Plastics установява своето международно присъствие и навлиза в производството на нетъкани продукти
1997 Компанията навлиза на пазара за твърди опаковки с изграждането на нов завод в Йоанина.
1995 Thrace Plastics е регистрирана на Атинската Стокова Борса.
1992 В Ксанти е построен трети завод, специализиран в производството на прежда за килими и промишлени цели.
1986 Компанията навлиза на пазара за полипропиленови промишлени платове със строежа на нов завод в Ксанти.
1980 Thrace Plastics открива първия си завод, който произвежда полипропиленови тъкани торби, въжета & канапи за гръцкия и външния пазар.
1977 Ставрос Халиорис основава Thrace Plastics Co S.A. в Ксанти, Гърция