Визия & Мисия

ВИЗИЯ 

Да бъдем най-полезният партньор на нашите клиенти и доставчици, както и постоянно да увеличаваме стойността за нашите акционери, като същевременно осигуряваме успешно бъдеще за всички работещи в THRACE GROUP.

МИСИЯ

  • Да се придържаме към основните ценности на нашата група: отговорност, почтеност, отзивчивост, гъвкавост, лично обслужване на клиентите, съдействие, лидерство.
  • Да инвестираме в нашите служители, като окуражаваме обучението през целия живот, индивидуалността, личната инициатива и стремежа към постижения.
  • Да създадем на нови бизнес стандарти чрез иновация и интелигентен подход, с което помагаме на клиентите си да бъдат лидери на своите пазари.
  • Да осигуряваме не просто продукти, а цялостни & новаторски решения, разработени специално според специфичните изисквания и нужди на клиентите.
  • Да работим на местно ниво - ние сме глобална компания, която обслужва хиляди компании по света чрез стратегическо географско разпространение.
  • Да постигаме доходност чрез органичен растеж и стратегически придобивки.
  • Да постигаме конкурентни цени чрез икономия от мащаба, вертикална интеграция и вътрешна синергия.
  • Да съчетаваме разнообразни високи технологии с богато ноу-хау и дългогодишен опит в пазарите, където развиваме дейност.
  • Да уважаваме глобалната среда и обществата, в които работим и живеем.
  • Да се адаптираме се към постоянно променящата се пазарна среда и да приспособяваме нашите практики, за да се справяме успешно със световните тенденции, определящи бъдещето на бизнеса, икономиката и обществото.