Thrace Greiner Packaging SRL

Thrace Greiner Packaging SRL става член на Thrace Group през 2002 г. като съвместно предприятие между Greiner Packaging SRL Romania и Thrace Plastics Packs S.A. Greece.


 

ОПИТ

Thrace Greiner Packaging SRL е експерт в шприцованите полипропиленови опаковки, проектирани както за промишлени така и за домакински цели. Компанията е един от водещите доставчици на румънския пазар, както и в съседни страни.

 

ПРОДУКТИ

  • Кръгли и овални кофи и капаци, с обеми между 1 и 18 литра с IML етикетиране
  • Овални и правоъгълни контейнери; IML етикетиране, с обеми от 0,85 до 1,2 литра
  • Пълна гама кръгли кофи с обеми от 1 до 18 литра с офсетов печат
 

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Шприцованите продукти на Thrace Greiner Packaging се продават на и се използват в следните индустрии:
 

  • Хранителна промишленост (млечни продукти, кетчуп & горчица, сладолед, хранителни основи и субстанции)
  • Бояджийска промишленост
 

ПАЗАРИ

Основният пазар на Thrace Greiner Packaging SRL е Румъния. Прогнозният пазарен дял на Thrace Greiner Packaging SRL в профилната индустрия е около 75% от млекопреработвателния сектор (сметана, кисело мляко), над 60% в сладоледния сектор и 45% в бояджийската промишленост.
 

 

КАКВО НИ ПРАВИ

РАЗЛИЧНИ

Thrace Greiner Packaging SRL предлага на своите бизнес партньори и клиенти следните облаги:

  • Висококачествени продукти
  • Високоефективна логистика, която отговаря на нарастващите очаквания на клиентите
  • Гъвкавост и постоянна адаптация към промените на пазара
  • Нови идеи и нововъведения в проекти осъществявани в близко сътрудничество с клиентите.

Високото ниво на компетентност, задълбочено ноу-хау и богата гама от продукти правят Thrace Greiner Packaging SRL един от водещите доставчици на пластмасови опаковъчни продукти на румънския пазар.