Основана през 2013 г., компанията Thrace Greenhouses фокусира своята дейност върху използването на геотермална енергия за хидропонно земеделско производство.

ОПИТ
Thrace Greenhouses се възползва от важните геотермални ресурси, съдържащи се в земите на Северна Гърция (Еразмио, Ксанти). В нашите високотехнологични парникови хидропонни оранжерии, отопляващи се от близките геотермални полета, се произвеждат висококачествени зеленчуци 365 дни в годината с почти нулеви емисии на CO2. Thrace Greenhouses е сертифицирана за своите добри земеделски практики от GLOBALG.AP (GGN 4052852805575)

ПРОДУКТИ
Хидропонни домати и краставици.

СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Геотермална енергия. Хидропонна селскостопанска продукция.

ПАЗАРИ
Основните пазари на Thrace Greenhouses в момента са Гърция и Югоизточна Европа.

КАКВО НИ ПРАВИ
РАЗЛИЧНИ
Фактът, че се намираме в близост до важни геотермални резервоари на Гърция ни дава уникалната възможност да използваме най-възобновяемия източник енергия при минимални разходи. Освен това, дългогодищният опит и натрупан ноу-хау на Thrace Group в областта на опаковките за хранителни продукти, са нашият актив за създаването на персонализирани решения за опаковане за всички наши клиенти (търговци на едро, търговци на дребно, фирми за ресторантьорство и супермаркети).