Компании в групата

Изберете кое да е от имената на компаниите в Групата от картата, за да видите фирмения профил.
Thrace Group Companies Thrace Polyfilms S.A. Thrace Plastics Pack S.A. Thrace China Co Ltd. Thrace Greenhouses Thrace Eurobent S.A. Thrace Synthetic Packaging Ltd. Thrace NG S.A. Thrace Plastics Co S.A. Thrace-Linq, Inc. Lumite Inc. Thrace Polybulk AS Thrace Polybulk AB Don & Low Ltd Scotland Thrace Greiner Packaging SRL Thrace Plastics Packaging DOO Thrace Ipoma A.D.