Защита на тръбопроводи

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО

Строителство на големи тръбопроводи за вода, газ и нефт. В зависимост от средата който ще се транспортира, материалът на тръбопровода може да е метал (стомана) или сглобяеми бетонни елементи. По време на строителството за да се предпази външната повърхност на тези тръбопроводи, те се увиват със слой от дебел, нетъкан геотекстил, който да поема ударните сили от преместването им и укрепването им. 

РЕШЕНИЕТО

Геотекстилът на Thrace Group тип PNW/NWR-100 -иглонабит нетъкан геотекстил - предлага отлични механични свойства като якост на опън/удължаване, статично пробиване и устойчивост на перфориране и това го прави особено подходящ за ползване за защита на тръбопроводи. 

ПРЕИМУЩЕСТВАТА

  • Защитават повърхността на тръбопроводите при направа на обратни насипи
  • Намаляват бъдещи, непредвидени разходи за ремонт


Нетъкани геотекстили

Име на продукт Якост на опън MD Якост на опън CD Устойчивост на статично пробиване Дебит на вода
P100NW 5 кН/м 5 кН/м 1500 Н 180 л/м2/сек
P150NW 8 кН/м 8 кН/м 2000 Н 110 л/м2/сек
P200NW 15 кН/м 15 кН/м 2900 Н 80 л/м2/сек
P250NW 17 кН/м 17 кН/м 3350 Н 70 л/м2/сек
P300NW 22 кН/м 22 кН/м 4000 Н 65 л/м2/сек
P350NW 28 кН/м 28 кН/м 4500 Н 45 л/м2/сек
P400NW 33 кН/м 33 кН/м 5000 Н 40 л/м2/сек
P450NW 36 кН/м 36 кН/м 5500 Н 40 л/м2/сек
P500NW 44 кН/м 44 кН/м 6200 Н 35 л/м2/сек
P600NW 52 кН/м 52 кН/м 7400 Н 30 л/м2/сек
P700NW 70 кН/м 70 кН/м 8500 Н 30 л/м2/сек
P800NW 75 кН/м 75 кН/м 10000 Н 25 л/м2/сек
P900NW 90 кН/м 90 кН/м 10500 Н 25 л/м2/сек
P1000NW 95 кН/м 95 кН/м 11500 Н 20 л/м2/сек
P1100NW 100 кН/м 100 кН/м 12000 Н 20 л/м2/сек
P1200NW 105 кН/м 105 кН/м 14000 Н 20 л/м2/сек
P2000NW 150 кН/м 150 кН/м 25000 Н 7 л/м2/сек
80NWR-100 2 кН/м 2 кН/м 450 Н 180 л/м2/сек
100NWR-100 3 кН/м 3 кН/м 560 Н 110 л/м2/сек
125NWR-100 3,7 кН/м 3,7 кН/м 700 Н 110 л/м2/сек
150NWR-100 4,5 кН/м 4,5 кН/м 900 Н 80 л/м2/сек
200NWR-100 7 кН/м 7 кН/м 1300 Н 70 л/м2/сек
250NWR-100 9 кН/м 9 кН/м 1625 Н 65 л/м2/сек
300NWR-100 11 кН/м 11 кН/м 2000 Н 45 л/м2/сек
350NWR-100 13 кН/м 13 кН/м 2300 Н 40 л/м2/сек
400NWR-100 15 кН/м 15 кН/м 2700 Н 40 л/м2/сек
500NWR-100 19 кН/м 19 кН/м 3500 Н 30 л/м2/сек
550NWR-100 20 кН/м 20 кН/м 4000 Н 30 л/м2/сек
600NWR-100 22 кН/м 23 кН/м 4500 Н 25 л/м2/сек
650NWR-100 23 кН/м 25 кН/м 5000 Н 25 л/м2/сек
700NWR-100 25 кН/м 27 кН/м 5500 Н 20 л/м2/сек
800NWR-100 29 кН/м 33 кН/м 6500 Н 20 л/м2/сек
850NWR-100 31 кН/м 36 кН/м 7000 Н 20 л/м2/сек
1000NWR-100 35 кН/м 43 кН/м 8200 Н 20 л/м2/сек
1200NWR-100 38 кН/м 50 кН/м 9000 Н 20 л/м2/сек
P1500NW 120 кН/м 120 кН/м 20000 Н 10 л/м2/сек