Нашата Група

Сред най-добрите производители на Промишлени платове & опаковъчни решения в света.Производствени обекти в 12 страни

28 различни технологии на производство

50% от производството е в Гърция

15% от продажбите са в Гърция

Мрежа за продажби в 80 страни

Продажби в 24 пазарни сегмента

За фискалната 2012 г. - продажби на групата от €265 милиона

Комбиниран общ растеж на продажбите за 20-годишен период: 30%

Капиталови разходи за 20-годишен период > € 160 милиона

1.590 служители