ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Καραθανάση
Υπεύθυνη Μετόχων & Ενημέρωσης Επενδυτών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
20, Μαρίνου Αντύπα - 17455 Άλιμος, (Αθήνα) Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 210 9875 081
Email: ikarathanasi@thraceplastics.gr

Μετοχική Σύνθεση

Μέτοχοι Αριθμός Mετοχών Ποσοστό Συμμετοχής
Κωνσταντίνος Χαλιορής 18.936.558 43,29%
Ευφημία Χαλιορή 9,120,690 20,85%
Θεσμικοί Επενδυτές 6,197,662 14,17%
Λοιποί 9,486,542 21,69%
Σύνολο 43.741.452 100,00%