Όραμα & Αποστολή

ΟΡΑΜΑ

Να είμαστε ο πιο πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες και τους προμηθευτές μας και παράλληλα να αυξάνουμε συστηματικά τη μετοχική μας αξία, φροντίζοντας πάντα για την ευημερία όλων των ανθρώπων που εργάζονται στον Όμιλο ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  • Να υπηρετούμε τις θεμελιώδεις αξίες του Ομίλου: ακεραιότητα, αποτελεσματικότητα, καινοτομία, ευελιξία, άμεση ανταπόκριση, συνεργασία, ηγεσία.
  • Να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, ενθαρρύνοντας τη δια βίου μάθηση, την ατομικότητα, την πρωτοβουλία και τα προσωπικά επιτεύγματα.
  • Να θέτουμε νέα επιχειρηματικά πρότυπα μέσω της καινοτομίας και της πρωτοποριακής σκέψης, βοηθώντας τους πελάτες μας να διεκδικούν την ηγετική θέση στην αγορά τους.
  • Να διαθέτουμε όχι απλώς/σκέτα προϊόντα αλλά ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τα ζητούμενα των πελατών μας.
  • Να κινούμαστε σε ένα τοπικό και συγχρόνως παγκόσμιο επίπεδο, εξυπηρετώντας χιλιάδες εταιρείες σε όλο τον κόσμο μέσω της στρατηγικής γεωγραφικής μας διασποράς.
  • Να επιδιώκουμε την κερδοφορία μέσω της οργανικής ανάπτυξης και των στρατηγικών εξαγορών.
  • Να επιτυγχάνουμε ανταγωνιστικές τιμές μέσω οικονομιών κλίμακας, καθετοποίησης και εσωτερικών συνεργειών.
  • Να συνδυάζουμε διάφορες προηγμένες τεχνολογίες με τη μακρόχρονη τεχνογνωσία και την εκτενή εμπειρία στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε.
  • Να σεβόμαστε το περιβάλλον και τις κοινωνίες στις οποίες εργαζόμαστε και ζούμε.
  • Να προσαρμοζόμαστε στις συνεχώς μεταβλητές συνθήκες της αγοράς και να τροποποιούμε έγκαιρα τις πρακτικές μας ώστε να ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στις παγκόσμιες τάσεις που διαμορφώνουν την επιχειρηματικότητα, την οικονομία και την κοινωνία του αύριο.