Πληροφορίες Μετοχής

Σύμβολο Μετοχής στο Χ.Α. ΠΛΑΘ
Σύμβολο Μετοχής στο Reuters THRr.AT
Σύμβολο Μετοχής στο Bloomberg PLAT GA
Αγορά Κύρια Αγορά.
Υπερκλάδος/Κλάδος Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες/Πλαστικά
Αριθμός Μετοχών 43.741.452
Δείκτες Χ.Α. FTSEGTI  HELMSI  ASI  ΔΒΠ  ΓΔ  ΔΟΜ  FTSEM  ΣΑΓΔ  FTSEA