Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

Η Εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS Co S.A.», μητρική εταιρεία του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, προήλθε από την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων Βιομηχανικής Συσκευασίας τον Νοέμβριο του 2017 από την εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» και την αντίστοιχη μεταβολή της επωνυμίας της τελευταίας.

Η εταιρεία «Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε.» ιδρύθηκε το 1977 από τον Σταύρο Χαλιορή, με έδρα την κοινότητα Μαγικού του Δήμου Βιστωνίδος του Νομού Ξάνθης και αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία πλαστικών υλικών συσκευασίας και πλαστικών υλικών γενικά. Το 1995 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο σκοπός της «Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.» σήμερα περιλαμβάνει κυρίως α) τη συμμετοχή στο κεφάλαιο και τη χρηματοδότηση των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, β) την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, την παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σε επίπεδο διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης, marketing και πωλήσεων, την κατάρτιση οικονομικών και επενδυτικών μελετών και την εν γένει παροχή συμβουλών και υπηρεσιών η οποία εξασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των θυγατρικών και την εξέλιξή τους σε όλα τα επίπεδα, και γ) την εκμετάλλευση ακινήτων.

 • ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
 • Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.
  Μαρίνου Αντύπα 20, Άλιμος 174 55, Αθήνα
  Ελλάδα
 • Google Maps

 • ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
 • +30 210 9875000
 • +30 210 9875001
 • hoffice@thraceplastics.gr