Εταιρείες Ομίλου

Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των εταιρειών για στοιχεία επικοινωνίας και γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, μεταβείτε στη σελίδα του κάθε προϊόντος.Thrace Group Companies Thrace Polyfilms S.A. Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ Thrace China Co Ltd. Θερμοκήπια Θράκης Thrace Eurobent S.A. Thrace Synthetic Packaging Ltd Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. Thrace Plastics Co S.A. Thrace LINQ Inc. Lumite Inc. Thrace Polybulk AS Thrace Polybulk AB Don & Low Ltd Σκωτίας Thrace Greiner Packaging SRL Thrace Plastics Packaging DOO Thrace Ipoma