Εταιρείες Ομίλου

Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των εταιρειών για στοιχεία επικοινωνίας και γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, μεταβείτε στη σελίδα του κάθε προϊόντος.Thrace Group Companies Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. Θερμοκήπια Θράκης Thrace Polyfilms ΑΒΕΕ Thrace Nonwovens & Geosynthetics ΑΒΕΕ Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ Thrace China Co Ltd. Thrace Eurobent ΑΒΕΕ Thrace Synthetic Packaging Ltd Thrace LINQ Inc. Lumite Inc. Thrace Polybulk AS Thrace Polybulk AB Don & Low Ltd Σκωτίας Thrace Greiner Packaging SRL Thrace Plastics Packaging DOO Thrace Ipoma