Στεγανοποίηση της σήραγγας της Κλόκοβας με μη-υφαντό γεωύφασμα της Thrace NG

Το έργο

Το βουνό Κλόκοβα βρίσκεται στην Αιτωλοακαρνανία, στη Δυτική Ελλάδα. Το τούνελ της Κλόκοβας αποτελείται από μία διπλή σήραγγα μήκους 2950 μέτρων και είναι τμήμα της υπό κατασκευή Ιόνιας Οδού (έργο παραχώρησης), κομμάτι της Ευρωπαϊκής Οδού E55. Η διάνοιξη της σήραγγας ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και ολοκληρώθηκε σε μόλις δεκατέσσερις μήνες, τον Ιούνιο του 2016. Είναι μία από τις δέκα μεγαλύτερες σήραγγες της Ελλάδας και η μεγαλύτερη της Ιόνιας Οδού.

Γεωτεχνικές συνθήκες

Οι βραχώδεις σχηματισμοί που συναντήθηκαν κυρίως ήταν ασβεστόλιθοι της Κρητιδικής και της Ηωκαιανικής γεωλογικής περιόδου παρουσιάζοντας μέση αντοχή σε θλίψη 45 MPa. Λόγω της έντονης καρστικοποίησης των ασβεστολιθικών πετρωμάτων, η παρουσία του νερού ήταν τοπική και μικρής διαρκείας, κυρίως κατά την περίοδο βροχοπτώσεων.

Αποστράγγιση - Λειτουργία Στεγανοποίησης

Σύμφωνα με τη μελέτη, προτάθηκαν ένα περιφερειακό σύστημα αποστράγγισης και στεγανοποίησης από μη-υφαντό γεωύφασμα των 500 γραμμαρίων/τ.μ. και στεγανοποιητική γεωμεμβράνη πάχους 2 χιλιοστών, αντίστοιχα. Τα προσωρινά μέτρα αντιστήριξης περιλαμβάνουν χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος ενισχυμένου με ίνες, αγκύρια βράχου και μεταλλικά πλαίσια. Για την τελική επένδυση, χρησιμοποιήθηκαν γεωύφασμα αποστράγγισης και προστασίας, γεωμεμβράνη και σιδηροπλισμένο σκυρόδεμα.

Γεωύφασμα

Για το έργο χρησιμοποιήθηκε μη-υφαντό βελονοδιάτρητο γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο της Thrace Nonwovens & Geosynthetics τύπου 500CNW ικανοποιώντας τις απαραίτητες λειτουργίες της στράγγισης και της προστασίας της γεωμεμβράνης στεγανοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, πρότερα της τοποθέτησης της γεωμεμβράνης, η σκυροδετημένη  επιφάνεια της σήραγγας (με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα) καλύφθηκε με μη-υφαντό γεωύφασμα που παρέχει αποστράγγιση και προστασία, αποτρέποντας πιθανή ζημιά ή σχίσιμο της γεωμεμβράνης, λόγω της άμεσης επαφής της με την αδρή επιφάνεια που δημιουργήθηκε από το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Συνολικά στο συγκεκριμένο έργο, εφαρμόστηκαν 60,000 m2 μη-υφαντού γεωυφάσματος.