Μείωση κόστους και χρόνου κατασκευής με χρήση γεωυφάσματος σε Χώρο Ταφής Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Σκοπός Έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Sadinata στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια.

Αναλυτικότερα, το έργο αξίας $ 400.000.000 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) έκτασης 140.000 m2 
2. Κατασκευή ενός εργοστασίου μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας με ετήσια δυναμικότητα 410.000 τόνων ετησίως
3. Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων για δημιουργία λιπάσματος (
compost)
4. Κατασκευή μονάδας λιπασματοποίησης πράσινων αποβλήτων με δυναμικότητα 24.000 τόνων ετησίως
5. Κατασκευή ψυκτικής εγκατάστασης
6. Κατασκευή μονάδας αποθήκευσης πρώτων υλών
7. Κατασκευή των σχετικών εγκαταστάσεων υποδομής
8. Εγκατάσταση γραμμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
9. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας

Περιγραφή

Το έργο προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων και υλοποιείται σε φάσεις.
Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) 140.000 m2 και χωρητικότητας 2.825.000 m3 στην Sadinata, για τη διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων που έχουν πρώτα περάσει από μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ). Η συνολική χωρητικότητα του έργου ικανοποιείται με τη δημιουργία τεσσάρων ανεξάρτητων χώρων: οι δύο πρώτοι θα είναι σε θέση να αναλάβουν 390.000 m3 και 515.000 m3 αποβλήτων αντίστοιχα, δηλαδή το 32% της συνολικής χωρητικότητας του ΧΥΤΑ.

Το έργο επίσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων στο Han Bogrov, που προορίζεται για την ετήσια επεξεργασία 24.000 τόνων πράσινων αποβλήτων, και μιας δεύτερης  μονάδας, και πάλι στο Han Bogrov, για την επεξεργασία 20.000 τόνων βιολογικών αποβλήτων ετησίως.

Η δεύτερη φάση προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) με ετήσια δυναμικότητα 410.000 τόνων. Αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή ενός Χώρου Υγειονομικής Ταφής, μιας μονάδας κομποστοποίησης βιολογικών απορριμμάτων, μιας μονάδας λιπασματοποίησης πράσινων αποβλήτων, μίας ψυκτικής εγκατάστασης και ενός χώρου αποθήκευσης πρώτων υλών, καθώς και την εγκατάσταση των συστημάτων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, των συστημάτων ασφαλείας και των γραμμών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη φάση άρχισε να λειτουργεί το 2014 ενώ τα εγκαίνια της δεύτερης φάσης πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2015.

Περίληψη

Για την υλοποίηση του έργου ΧΥΤΑ στη Sadinata χρησιμοποιήθηκε μη υφαντό γεωύφασμα από πολυπροπυλένιο P2000NW του Ομίλου ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ. Η βασική λειτουργία του μη υφαντού γεωυφάσματος P2000NW ήταν να προστατεύσει από τις αιχμηρές προεξοχές του εδάφους την γεωμεμβράνη HDPE που χρησιμοποιήθηκε ως επένδυση.


Πλεονεκτήματα των μη υφαντών γεωυφασμάτων της Thrace NG

Το P2000NW της Thrace NG είναι ένα μη υφαντό, βελονωτό γεωύφασμα από 100% ίνες πολυπροπυλενίου, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Παράγεται στα εργοστάσια της Thrace NG, που είναι εξοπλισμένα με προηγμένης τεχνολογίας extruder ινών και γραμμές παραγωγής βελονοτών μη υφαντών υφασμάτων. Η παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως καθετοποιημένη, γεγονός που εγγυάται 100% σταθερή ποιότητα των παραγόμενων υφασμάτων.


Το μη υφαντό γεωύφασμα P2000NW της Thrace NG προσφέρει υψηλή αντοχή στη διάτρηση, ενώ χάρη στο μεγάλο πλάτος του (6μ) διασφαλίζει μεγάλη εξοικονόμηση λόγω της σημαντικής μείωσης των επιφανειών επικάλυψης.

Υπεύθυνος Έργου: Δήμος Σόφιας    Εργολάβος: Κοινοπραξία Geotehmin-Unieco