ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Καραθανάση
Υπεύθυνη Μετόχων & Ενημέρωσης Επενδυτών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
20, Μαρίνου Αντύπα - 17455 Άλιμος, (Αθήνα) Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 210 9875 081
Email: ikarathanasi@thraceplastics.gr

Οικονομικό Ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδαφ. 2) & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα , η Εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» («Εταιρεία») , ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018:


Μάιος 25, 2018 Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσεως 2017 μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή μέσω της Ε.Χ.ΑΕ.
Μάιος 21, 2018 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2017
Μάιος 18, 2018 Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2017
Μάιος 15, 2018 Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Απρίλιος 26, 2018 Θα πραγματοποιηθεί η σχετική ενημέρωση των αναλυτών. Το επενδυτικό κοινό θα πληροφορηθεί την τοποθεσία και την ώρα της ενημέρωσης των αναλυτών με νεότερη ανακοίνωση
Απρίλιος 19, 2018 Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 2016 (1.1.2017-31.12.2017), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις , καθώς και το σχετικό δελτίο τύπου θα είναι διαθέσιμα από εκείνη την ώρα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thracegroup.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.helex.gr

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.