ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ιωάννα Καραθανάση
Υπεύθυνη Μετόχων & Ενημέρωσης Επενδυτών
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
20, Μαρίνου Αντύπα - 17455 Άλιμος, (Αθήνα) Ελλάς
Τηλέφωνο: +30 210 9875 081
Email: ikarathanasi@thraceplastics.gr

Εταιρική Διακυβέρνηση

Αρχές & Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης


Η Εταιρεία αναφορικά με τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης εφαρμόζει τις διατάξεις των νόμων 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2007, τις οποίες έχει ενσωματώσει στο Καταστατικό της, στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της και στο Εγχειρίδιο Εσωτερικού Ελέγχου (audit manual) το οποίο τηρεί.

Επιπλέον ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ’ αριθμ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ουσιαστικά θεσπίζει την υιοθέτηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από τις εταιρείες.

Η Εταιρεία συμμορφούμενη με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις του εν λόγω Νόμου συνέταξε πλέον και εφαρμόζει τον δικό της Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης το κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο εδώ .