Εταιρείες Ομίλου

Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των εταιρειών για στοιχεία επικοινωνίας και γενικές πληροφορίες σχετικά με αυτές. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα προϊόντα, μεταβείτε στη σελίδα του κάθε προϊόντος.Thrace Group Companies Θερμοκήπια Θράκης Thrace Polyfilms S.A. Thrace Eurobent S.A. Πλαστικά Θράκης Συσκευασίας ΑΒΕΕ Thrace Synthetic Packaging Ltd Thrace China Co Ltd. Thrace Nonwovens & Geosynthetics S.A. Thrace Plastics Co S.A. Thrace LINQ Inc. Lumite Inc. Thrace Polybulk AS Thrace Polybulk AB Don & Low Ltd Αυστραλίας Don & Low Ltd Σκωτίας Thrace Asia Co Ltd. Thrace Greiner Packaging SRL Thrace Plastics Packaging DOO Thrace Ipoma